Bulgarian Русский English home contacts
download our presentation
Price:
 
Location:

Property type:


Property management

При сключване на договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот ние от ТЕМИС КОНСУЛТИНГ предлагаме следните услуги:

- Първоначална консултация

 

- Постоянна реклама и огледи на имота

- Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката

- Осигуряването на най-подходящите наематели

- Постоянна заетост на отдавания под наем имот

- Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем

-   Стриктно следене на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.

- Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот

- Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя

- Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно пруестройство, иннериорен дизайн и обзавеждане.

- Застраховане на имота

- Представляване на собственика на имота пред всички институции и организации и експлоатационни дружества (ВиК, Електроснабдяване, БТК, Топлофикация и др.)

- Представляване на собственика пред общото събрание на сградата, в която се намира имота

Movie Presentation - Part 1, Part 2

News:

 • 04.03.2010
  Quicken interest towards vacation properties on Black Sea

 • 24.02.2010
  Asset managers eye setting up boutique funds in Bulgaria

 • 22.02.2010
  Banks to finance rural development projects

  Currency rates:

  1.00 USD = GBP
  1.00 USD = EUR
  1.00 GBP = EUR
  1.00 BGN = GBP
  1.00 BGN = EUR
  1.00 BGN = USD
  Currency data courtesy coinmill.com

  British Embassy in Bulgaria
  Bulgarian Embassy in England

 •    © Temis Consulting 2006