Bulgarian Русский English начало Контактная информация
Скачить нашу презентацию
Цена:
 
Местонахождение:

Тип недвижимости:


Этапы проектов

    Всеки проект преминава през няколко етапа през време на своето реализиране. Успехът му зависи от това дали ще се подходи с необходимото внимание, компетентност и професионализъм още от самото начало. Всеки етап е важен и взаимосвързан с останалите. Принципите, които са заложени в предишните етапи обуславят възможностите, с които разполага инвеститорът за вбъдеще. Етапите на повечето инвестиционни проекти са:
- етап на формиране на идеята за инвестиционния проект;
- определяне на финансовите параметри и източниците на финансиране на отделните етапи;
- изработване на правната рамка;
- етап на избор на подходящ терен;
- проучване на обстоятелствата около земята;
- покупка на парцела;
- процедури по промяна на предназначението на земята;
- снабдяване с документи за строителство;
- маркетингово проучване за търсенето и формиране на концепция за това което ще се построи;
- възлагане и изготвяне на идейния проект;
- обсъждане с максимален брои агенции, които ще бъдат пряко ангажирани с продажбата и анализиране на данните;
- възлагане и изработване на архитектурен проект;
- подготовка и подаване на документи за издаване на разрешение за строеж;
- започване на строителния процес;
- започване на продажбите (договори с агенциите за недвижими имоти);
- контрол на процеса на продажби;
- финализиране на сделките;
Movie Presentation - Part 1, Part 2

News:

Currency rates:

1.00 USD = GBP
1.00 USD = EUR
1.00 GBP = EUR
1.00 BGN = GBP
1.00 BGN = EUR
1.00 BGN = USD
Currency data courtesy coinmill.com

British Embassy in Bulgaria
Bulgarian Embassy in England

   © Temis Consulting 2006