Bulgarian Русский English начало контакти
свали нашата презентация
Цена:
 
Местоположение:

Тип имот:


ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В БЪЛГАРИЯ?

 • Висококвалифицирана работна ръка работеща при едни от най-конкурентните нива на заплащане в Европа;
 • Стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда;
 • Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г.;
 • Най-ниските производствени разходи и данъци в Европа;
 • Свободна търговия на индустриални стоки между България и EU, EFTA, CEFTA и Турция;
 • 15 % корпоративен данък (очаквана стойност за 2007 г.: 12 %);
 • Придобиване на земя чрез фирма регистрирана в България с до 100 % чуждестранно участие;
 • Непрекъснати административни услуги, чрез ТЕМИС КОНСУЛТИНГ ; Ускорени административни процедури чрез ТЕМИС КОНСУЛТИНГ;
 • Прекрасен климат с невероятни природни забележителности, храна и гостоприемство.

 

България със сигурност е все още неоткрит и неразработен пазар за недвижими имоти с цел инвестиции и по този начин предлага големи възможности за голяма печалба и високи годишни ренти, за тези които решат и инвестират в момента.

България притежава някои уникални черти:

- Пълноправен член на Европейският съюз от 2007 г.
- Валута обвързана с Евро
- Пълноправен член на НАТО
- Развита туристическа индустрия
- Голям процент на икономически ръст
- Ръст на цените на недвижимите имоти с над 20% годишно
- Редовни директни полети от Лондон до София (за по-малко от 2 часа)


ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
България е парламентарна република. Върховното законодателно тяло е Парламентът, със седалище в гр. София. Той издава закони и ратифицира международни договори. Министерският съвет оглавява изпълнителната власт на национално равнище. Областните управители и кметовете представляват изпълнителната власт и провеждат правителствена политика чрез съответното управление на местно равнище. Президентът е държавен глава изпълняващ определени представителни функции и символизиращ единството на народа.

ЗА ПРАВНАТА СИСТЕМА
България е управлявана съгласно правна система установена със законите. Правната система е основана на модели от цяла Европа, специално от гражданско правната система на Франция, Германия, Италия, Белгия. След Втората Световна война и инвазията на Съветските войски в страната, се въвежда право, повлияно от Съветския Съюз. Въпреки това, повечето принципи на гражданско правната система не са премахнати. След 1989 г. и настъпилата демократична промяна в страната, по-голяма част от законодателството базирано на системата на Съветския Съюз е отменено и заменено с норми, повлияни от законодателството на Европейския Съюз.Хармонизирането на българската правна система с тази на Европейския Съюз все още продължава. Българската съдебна система се състои от три инстанции. Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд действат в тяхната структура.

ОСНОВАВАНЕ НА БИЗНЕС
Всички лица желаещи да упражняват стопанска дейност в България трябва да заявят регистрация в съответния търговски регистър на Окръжния съд по седалището си.

Movie Presentation - Part 1, Part 2

News:

 • 11.09.2013
  ЕКОКАМПАНИЯ ЩЕ НАСЪРЧАВА КЪМ ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ

 • 04.09.2013
  УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОСРЕДСТВА

 • 26.08.2013
  ПРОЕКТ ЗА 8 МЛН. ЛВ. ЩЕ ПОДОБРИ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ПАРК „СТРАНДЖА”

  Currency rates:

  1.00 USD = GBP
  1.00 USD = EUR
  1.00 GBP = EUR
  1.00 BGN = GBP
  1.00 BGN = EUR
  1.00 BGN = USD
  Currency data courtesy coinmill.com

  British Embassy in Bulgaria
  Bulgarian Embassy in England

 •    © Temis Consulting 2006